Политика за поверителност

Уважаеми потребители,

Ние сме загрижени за запазване на Вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме Вашите лични данни.В тази декларация Ви информираме как управляваме Вашите лични данни,Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава.Моля,прочетете внимателно тази декларация за поверителност преди да използвате услугите ни.

В настоящата декларация сме използвали следните термини:

Лични данни“-всяка информация или набор от информация,която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация).

Услуги“-всички продукти,съдържание,характеристики,технологии,предлагани от нас.1.Кои сме ние и как може да се свържете с нас?

Ние сме ДЕМИТЕЛ ЕООД, БУЛСТАТ 200610639, гр.София, ж.к.Връбница-1, бл.502, вх.Д 

Може да се свържете с нас на тел. +(359) 898304059 или на имейл адрес demitel@abv.bg


2.Какви данни събираме за Вас?


2.1.1.Данни,осигурени чрез директни взаимодействия.


Регистрация и друга информация относно профила на потребителя

Когато се регистрирате,за да използвате нашите Услуги,ние можем да събираме следната информация за Вас:

-име и фамилия;

-имейл;

-телефон;

-факс;

-адрес;

-IP адрес;

Споделени данни при разговор с нас по телефон

Споделени данни при изпращане на имейл или писмо до нас

Данни във връзка с участие с Ваше участие в наши промоции или събития

Данни,които изпращате към нас под формата на обратна връзка


2.1.2. Не събираме лични данни,които:

-разкриват расов или етнически произход;

-разкриват политически,религиозни или философски убеждения;

-разкриват членство в политически партии или организации,сдружения с религиозни,философски,политически или синдикални цели;

-се отнасят до здравето,сексуалния живот или до човешкия геном;


3.Събираме ли информация от деца?

Нашите Услуги не са предназначени за деца под 16 години и съзнателно не събираме лични данни на лица под 16-годишна възраст.В случай,че узнаем,че лице под 16 години ни е предоставило лични данни,ще ги изтрием незабавно. !!!!


4.Защо обработваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава,когато законодателството ни позволява.Най-често ще използваме личните Ви данни при следните обстоятелства:

-за да изпълним Ваша поръчка;

-за да изпратим оферти и специални предложения за наши продукти на имейла Ви;

-когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение;


5.С кого споделяме Вашите лични данни?

Понякога с цел да предоставим услугите,които Вие сте поискали от нас,ние можем да споделим личната Ви информация с външни доставчици на услуги.

Ние изискваме от всички доставчици на услуги,с които споделяме Вашите данни,да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират в съответствие със закона.Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват личните Ви данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

При доставка на поръчаните от Вас артикули ние използваме куриерските услуги на Еконт,За тази цел предоставяме на Еконт Вашите лични данни,които сте посочили за доставка.

Правоприлагащи органи,регулатори и други:Можем да разкрием Вашите лични данни на правоприлагащи органи,правителствени или публични органи,за да спазим всички законови или регулаторни изисквания.Можем да разкриваме Вашите лични данни,когато такова разкриване е необходимо за създаването,упражняването или защитата на правни искове,независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура.В тези случаи не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.


6.Как ще Ви информираме за промени в Декларацията за поверителност?

Можем да актуализираме настоящата Декларация за поверителност от време на време.Ще публикуваме промените на тази страница и ще Ви информираме чрез имейл или чрез нашия сайт или ще актуализираме по-долу датата за промяна на Политиката за поверителност и ако не сте съгласен с извършените промени,имате право да изтриете профила си,като изберете „настройки на профила“,функцията-„изтрий профил“


7.Какви права имате?

При определени обстоятелства имате права,съгласно приложимите закони за защита на личните данни и във връзка с Вашите лични данни.

Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права,моля,изберете настройките на профила си/настройките за поверителност или се свържете с нас чрез контактната форма.

Право да поискате достъп до личните си данни.Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни,които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни.Това Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези:

а)ако искате да докажем точността на данните;

б)когато смятате,че използването на данните от нас е незаконно;

в)когато изисквате от нас да съхраняваме данните дори ако вече нямаме нужда от това,тъй като Ви е нужно да установите,за да упражнявате или да докажете Ваши претенции;

г)когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни,но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

Право да поискате коригиране на личните Ви данни,които имаме за Вас.Това Ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни,които имаме за Вас.Въпреки това,може да се наложи да проверим точността на новите данни,които ни предоставяте.

Право да поискате заличаване на личните Ви данни.Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни,когато няма основателна причина,за да продължим да ги обработваме.Освен това имате право да поискате да изтрием или премахнем личните Ви данни,когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж по-долу),когато имате съмнение,че е възможно да сме обработили Вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или когато се изисква да изтрием личните Ви данни,за да бъдем в съответствие със законовите изисквания.Моля,имайте предвид,че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни (Виж раздел 8).

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни,когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за Ваши конкретни интереси,което Ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание,като смятате,че обработването нарушава Ваши основни права и свободи.

Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна.Ще Ви предоставим или на посочената трета страна,която сте избрали,Вашите лични данни в структуриран,обикновено използван,машинно четим формат.Имайте предвид,че това право се отнася само за автоматизирана информация,за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме.

Право да оттегляте Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време.Това не засяга законосъобразността на обработката,която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Обикновено не се изисква такса:Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права).Въпреки това,може да наложим разумна такса,ако молбата Ви е очевидно неоснователна,повтаряща се или прекомерна.Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

Срок за отговор:Ще направим всичко възможно,за да отговорим на всяко легитимно искане в рамките на един месец от подаването му.Може да ни отнеме повече от месец,в случай че искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания.В този случай ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение.Освен това имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни,както е посочено в раздел 10.Преди да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни,бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно,за да ги разрешим.За тази цел може да използвате формата за контакт,за да се свържете с нас.


8.Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време?

Данните,които събираме за Вас,ще бъдат съхранявани и обработвани на защитени сървъри,за да се осигури възможно най-добрият потребителски опит на потребителите.

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго,колкото е необходимо,за да изпълним целите,за които сме ги събрали,включително за целите на съответствие със законови,счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни,ние вземаме предвид количеството,естеството и чувствителността на личните Ви данни,потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни,целите,за които обработваме личните Ви данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

В случай,че имате въпроси относно периода на съхранение на Вашите лични данни,моля,свържете се с нас чрез формата за контакт.


9.Технически и организационни мерки за сигурност при обработката

Цялата информация,която получаваме за Вас,се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки,които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни.Прилагаме мерки за защита на личните данни,състоящи се в криптиране на паролата на всеки потребител,регистриран на нашия уебсайт.За всички останали,които правят поръчка с опция „гост“(тоест бърза поръчка без регистрация),криптиране на личните данни не се извършва.Фирма Демител ЕООД непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност,която е предназначена да:

-спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби,достъп или разкриване;

-идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на Vray;

-намалява рисковете за сигурността,включително чрез оценка на риска и редовно тестване;

Моля,имайте предвид,че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни,прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.


10.Контакт

За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

За въпроси,свързани със защитата на лични данни,Вашият местен надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни

Адрес:София,1592,бул.“Цветан Лазаров“2

Тел.+359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email:kzld@cpdp.bg

Уебсайт:http://www.cpdp.bg/